slide
slide
slide
slide
Application / Application / Induction Bearing Heater
Induction Bearing Heater
Induction Bearing Heater
Temperature up to 240 C
-ไม่มีประกายไฟ ไม่มีมลภาวะ
-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-ไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
-ทนทาน สามารถใช้งานต่อเนื่อง
-Safety & Easy to used


BETEX M.F. Quick-Heater
Temperature up to 350 C
-Medium Frequency Technology 4.0
-Dalta-T Monitoring
-Mounting, Dismounting, Pre-Heating

Scroll To Top